Натисніть «Подобається», щоб читати
  Glavcom.ua в Facebook

  Я вже читаю Glavcom в Facebook

  Проект Податкового Кодексу (повний текст)

  • «Інтермедіа Консалтинг»
  • Розсилка
  Проект Податкового Кодексу (повний текст)

  Комітет з питань податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти у другому читанні проект Податкового кодексу України.

  Комітет з питань податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти у другому читанні проект Податкового кодексу України.

  Згідно із проектом (реєстр. №7101-1), Податковий кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов´язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов´язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

  Кількість розділів у порівнянні з варіантом Кодексу, що пройшов перше читання, не змінилась. Їх, як і раніше, 19. А саме такі розділи як: «Загальні положення»; «Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів»); «Податок на прибуток підприємств»; «Податок на доходи фізичних осіб»; «Податок на додану вартість»; «Акцизний податок»; «Податок на транспортні засоби»; «Екологічний податок»; «Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України»; «Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні»; «Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні»; «Плата за користування надрами»; «Місцеві податки і збори»; «Плата за землю»; «Спеціальні податкові режими»; «Збір за користування радіочастотним ресурсом України»; «Збір за спеціальне використання води»; «Збір за спеціальне використання лісових ресурсів»; «Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції»; «Прикінцеві та перехідні положення».

  Документ дійсно масштабний він містить 340 статей, не враховуючи підпунктів.

  Згідно з пояснювальною запискою до проекту Податкового кодексу України, у остаточному законопроекті, який і буде винесено на голосування у ВР, можна виділити декілька суттєвих пропозицій:

  Контролюючи органи. Скорочення термінів процедури оскарження рішень контролюючих органів шляхом запровадження дворівневої системи оскарження рішень контролюючих органів замість трирівневої. Встановлюються правові засади податкового контролю з конкретним визначенням переліку способів такого контролю (облік платників податків, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби, контрольно-перевірочна робота), деталізацією функцій, що виконуються в межах податкового контролю, визначенням вичерпного переліку прав контролюючих органів при реалізації цих функцій. Запроваджуються єдині правила примусового виконання податкового обов’язку платників податків.

  Санкції. Вводиться вичерпний перелік фінансових санкцій, що можуть бути застосовані до платників податків у зв’язку із порушенням податкового законодавства.

  Законодавчо закріплюється порядок застосування міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України.

  Ідентифікаційний номер. Запроваджено заміну ідентифікаційного номера особи на реєстраційний номер облікової картки такого платника. При цьому, з метою усунення незручностей для платників податків, раніше надані платникам ідентифікаційні номери будуть прирівняні до номерів реєстраційних карток. Але запроваджено і альтернативну форму обліку за серією та номером паспорта для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера.

  Декларація підприємств. Запроваджується обов'язкове подання декларації великими і середніми підприємствами в електронній формі із застосуванням електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

  Податок на прибуток. В остаточному варіанті вирішили робити зниження податку на прибуток з 25 до 16% поетапно. У 2011 та 2012 роках – 19 відсотків, 2013 та 2014 роках – 18 відсотків, 2015 році – 17 відсотків, з 2016 року – 16 відсотків. Крім того

  передбачається надання спеціальних інвестиційних пільг: запровадження на 5 років нульової ставки податку для новоутворених суб’єктів господарювання, а також підприємств з щорічним обсягом доходів до 3 млн.грн. з метою залучення інвестицій в оновлення основних засобів, створення додаткових робочих місць, збільшення обсягів виробництва продукції, робіт, послуг. Запровадження на 10 років звільнення від оподаткування прибутку підприємств галузей легкої промисловості (крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині) та суб’єктів господарської діяльності від надання готельних послуг, підприємств суднобудівної та літакобудівної промисловості.

  Передбачені пільги з енергозбереження:

  - звільнення від оподаткування 80 відсотків прибутку підприємств, отриманого від продажу деяких енергозберігаючих товарів власного виробництва промислового призначення;

  - звільнення від оподаткування 50 відсотків прибутку, отриманого від здійснення енергозберігаючих заходів та реалізації енергоефективних проектів підприємств, які займаються розробленням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів;

  - тимчасове звільнення від оподаткування прибутку виробників біопалива на виробництво електричної та теплової енергії, а також прибутку підприємств з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.

  Запобігання відтоку капіталів за кордон. Встановлено обмеження з врахування у витратах сум роялті, сплачених на користь нерезидентів та платників, що звільнені від сплати податку на прибуток чи сплачують цей податок за іншою ставкою, а також витрат, понесених у зв’язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами, інжинірингу. Крім того, передбачено заборону по віднесенню до витрат платника податку на прибуток витрат на придбані товари (роботи, послуги) та інші матеріальні і нематеріальні активи у фізичної особи-підприємця, що сплачує єдиний податок.

  Податок на депозит. Оподаткування за ставкою 5 % доходів на вклади (депозити), якщо загальна сума, отриманих протягом місяця процентів перевищує 2 мінімальні заробітні плати (тобто, з загальної суми депозитів понад 200 тис. грн.);

  Пільгове оподаткування. Для осіб, які мають двох та більше дітей, запроваджується 100-відсоткова податкова соціальна пільга на кожну дитину (50% мінімальної заробітної плати) кожному з батьків з одночасним вилученням права на додаткову стандартну податкову соціальну пільгу одному з батьків. Для зниження податкового навантаження на окремі види доходів пропонується: звільнення від оподаткування доходів від продажу один раз на рік квартир, житлових, дачних, садових будинків без обмеження щодо їх площі, земельної ділянки в межах норм, визначених Земельним кодексом України, а також машини, мотоцикла, моторолера; зниження ставки податку до 5 % для доходів від продажу рухомого майна; встановлення нульової ставки оподаткування для успадкованих сум знецінених грошових заощаджень; звільнення від оподаткування вартості орденів, медалей, кубків тощо, якими відзначаються переможці змагань, конкурсів, та незначних подарунків, якщо їх вартість не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року; скасування умови щодо наявності у платника податку права на податкову соціальну пільгу при звільнення від оподаткування цільової благодійної допомоги.

  ПДВ. Запроваджено відповідальність держави за несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість таким платникам з державного бюджету. А також запроваджено «автоматичне» відшкодування податку на додану вартість сумлінним платникам податків та Єдиного реєстру податкових накладних.

  Крім того ставка податку на додану вартість з 2014 року буде знижена до 17%; запроваджено звільнення від податку на додану вартість операції купівлі/продажу металобрухту, зернових культур, технічних культур (ріпак, соняшник) та деревини (разом з тим, з метою державної підтримки сільгосптоваровиробників, звільнення не розповсюджується на першу поставку зернових та технічних культур виробниками таких товарів); плюс включена заборона на віднесення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість, сплачених при придбанні легкового автомобіля; відмінено податок на операції з постачання юридичних, консалтингових, аудиторських послуг; спрощено порядок продовження спеціального режиму оподаткування для с/г виробників (за рішенням Верховної Ради АР Крим та облрад), що зазнали збитків при «форс-мажорних» обставинах. Поряд з цим, пропонується звільнити від оподаткування ПДВ операції з поставки будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти.

  Визначено механізм бази оподаткування:

  - для операцій, що здійснюватимуться на митній території України, база оподаткування визначається на рівні договірної (контрактної) вартості, але не нижче за звичайні ціни;

  - по товарах (супутніх послугах), ввезених на митну територію України у митному режимі імпорту (реімпорту), база оподаткування визначатиметься на рівні не нижче митної вартості товарів (супутніх послуг), з якої були визначені податки і збори, що справляються під час їх митного оформлення (з метою недопущення поставки товарів за фактурною вартістю, що є значно нижчою за митну вартість таких товарів).

  Місцеві податки і збори. Проектом Кодексу пропонується:

  - Запровадити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Платниками податку визначено осіб, які є власниками об’єктів житлової нерухомості. На кожний об’єкт житлової нерухомості (який є у власності платника податку та у якому він зареєстрований) надається пільга – 40 кв. м неоподатковуваної площі на кожну зареєстровану в ньому особу. При цьому, в розрахунку на один об’єкт житлової нерухомості, така пільга не може бути меншою 100 кв. м у містах та 200 кв. м – у сільській місцевості.

  - Відмовитись від фіксованих ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (плати за торговий патент), прив’язавши такі ставки до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на 1 січня звітного року.

  - Перейти на нову базу оподаткування збором за місце для паркування транспортних засобів (замість години парковки – площа парковки), що запобігатиме ухиленню від сплати збору.

  - Запровадити туристичний збір, який справлятиметься на всій території країни (замість курортного збору, який має обмежене застосування). Ставку податку пропонується встановити у розмірі від 0,5 % до 1 % вартості проживання у готелях, мотелях.

  Плата за землю. Проектом Кодексу збережено фіксовані ставки податку (у гривнях за 1 кв. м в залежності від чисельності населеного пункту), які застосовуються для оподаткування земель (у межах населених пунктів), нормативна грошова оцінка яких не проведена, (станом на 01.01.2010 р. така оцінка не встановлена по 13,4% площ земель).

  Спрощене оподаткування. Передбачається поширення спрощеної системи оподаткування виключно на фізичних осіб з обсягом річного доходу до 300 тис. гривень та кількістю осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - не більше двох.

  При цьому платники єдиного податку не є платниками ПДВ, а також:

  - встановлюються обмеження для роздрібної торгівлі підакцизними товарами, пально-мастильними матеріалами, торгівлі товарами «секонд-хенд», здійснення зовнішньоекономічної діяльності, крім експорту програмного забезпечення;

  - ставки єдиного податку встановлюються за територіальним принципом: в населених пунктах з чисельністю населення понад 150 тисяч осіб (від 200 до 600 гривень на місяць), в інших населених пунктах (від 20 до 200 гривень на місяць), а у разі здійснення діяльності на всій території України ставка податку встановлюється у розмірі 1500 гривень на місяць;

  - для діяльності у сфері інформатизації передбачається запровадити ставку податку у розмірі 1000 грн. на місяць;

  - передбачається позбавлення права застосовувати спрощену систему оподаткування, якщо сумарний залишок товарів на торговельному місці та/або на складі у платника податку перевищує обсяг річного доходу в 300 тис. грн., а також у разі виявлення у платника податку контрабандних та/або контрафактних товарів (продукції).

  З повним текстом проекту Податкового Кодексу можна ознайомитися тут.

  З Порівняльною таблицею до проекту Податкового Кодексу можна ознайомитися тут.

  Коментарі ()
  1000 символів залишилось
  НАЙПОПУЛЯРНІШЕ