Готель «Південний Буг» виставлено на продаж. Оприлюднено умови аукціону

Готель «Південний Буг» виставлено на продаж. Оприлюднено умови аукціону
Готель «Південний Буг»

У Вінниці збираються продати готель «Південний Буг» з аукціону

Аукціон з продажу майнового комплексу «Південний Буг» має відбутися 28 січня 2019 року. Про це інформує Вінницька міська рада, повідомляє «Главком».

1. Інформація про об'єкт приватизації

Назва об'єкта: Цілісний майновий комплекс готельного комплексу "Південний Буг", загальною площею 10 920,4 м2. 

Місцезнаходження: 21001, м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1.

Балансоутримувач: (найменування, його місце знаходження) Департамент житлового господарства Вінницької міської ради, (код ЄДРПОУ 34849090).

Відомості про об'єкт: об'єкт складається з двох частин, які з'єднані між собою переходом (холом). Основна частина - готель (конструктивна схема - крупнопанельна безкаркасна), друга частина - ресторан (конструктивна схема - повний несучий каркас) і в цілому складається з приміщень: літери "А" - підвал - 1560,0 м2; І поверх - 1948,2 м2; ІІ поверх - 1927,8 м2; ІІІ поверх - 952,3 м2; IV поверх - 871,0м2; V поверх - 957,1 м2; VІ поверх - 882,2 м2; VІІ поверх - 862,4 м2; VІІІ поверх - 867,5 м2; IХ поверх - 91,9 м2. Всього по літері "А" - загальна площа 10 920,4 м2. Право комунальної власності на об'єкт зареєстровано 01.08.2009, реєстраційний номер 27932681.

Готельний комплекс введений в експлуатацію у 1971 році. Технічний стан будівельних конструкцій будівлі - ІІІ (непридатний для нормальної експлуатації) та такий, що потребує проведення капітального ремонту з підсиленням конструкцій.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об'єкт приватизації: земельна ділянка площею 0,6563 га, кадастровий номер 0510100000:03:007:0006, цільове призначення: 03.07 "Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі", форма власності - комунальна власність.

2. Інформація про аукціон


Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: 28 січня 2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №432 (зі змінами).

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч.7 ст.14 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна".

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об'єкта

Стартова ціна об'єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):

 • продаж на аукціоні з умовами - 33 792 322 грн.;
 • продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни - 16 896 161 грн.;
 • продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - 16 896 161 грн.

На ціну продажу об'єкта, що складається за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість в розмірі 20%.

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:

 • продаж на аукціоні з умовами - 3 379 232,20 грн.;
 • продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни - 1 689 616,10 грн.;
 • продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - 1 689 616,10 грн.

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.

Умови продажу:

1. Вінницька міська рада (Продавець) зобов'язується в порядку та у спосіб, передбачені чинним законодавством, здійснити продаж Об'єкту та укласти договір купівлі - продажу на наступних умовах:

1.1. Передати Покупцю земельну ділянку, на якій розташований Об'єкт:

1.1.1. в користування на умовах оренди (зі зміною її цільового призначення з 03.07. «Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» на 03.08. «Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування») – на період проектування та реконструкції Об'єкту, в тримісячний строк з моменту реєстрації за Покупцем права приватної власності на Об'єкт;

1.1.2. у власність шляхом викупу – після введення в експлуатацію завершеного будівництвом Об'єкту.

1.2. Забезпечити надання Покупцю передпроектних концептуальних рішень (реалізація проекту «Вінницька миля» - комплексної реконструкції просп. Коцюбинського, площі Героїв Чорнобиля, площі Перемоги та площі Привокзальної), необхідних для обґрунтування реконструкції (техніко-економічних показників) Об'єкту.

1.3. Забезпечити видачу уповноваженим виконавчим органом міської ради Покупцю технічних умов на здійснення комплексного благоустрою прилеглої території після реєстрації за останнім права приватної власності на Об'єкт, але не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) робочих днів до прийняття рішення про передачу Покупцю в користування відповідної земельної ділянки.

1.4. Забезпечити видачу уповноваженим виконавчим органом містобудування та архітектури Покупцю містобудівних умов та обмежень – вихідних даних на проектування реконструкції Об'єкту в місячний строк з моменту подачі Покупцем необхідних документів у відповідності до п. 2.6. даних Умов. 

2. Новий власник (Покупець) зобов'язується в порядку та у спосіб, передбачені чинним законодавством, здійснити купівлю Об'єкту та укласти договір купівлі - продажу на наступних умовах:

2.1. Здійснити купівлю Об'єкту та укласти договір купівлі - продажу.

2.2. Вчинити всі дії, необхідні для нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу та здійснення суб'єктами, уповноваженими у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації за Покупцем приватної власності на Об'єкт.

2.3. Забезпечити збереження виду діяльності Об'єкту – діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.

2.4. Укласти з попереднім користувачем Об'єкту протягом 30 (тридцяти) днів з моменту підписання договору купівлі - продажу окремий правочин про врегулювання відносин щодо майна останнього. 

2.5. Надати документи, необхідні для прийняття органом місцевого самоврядування рішення про передачу земельної ділянки, на якій розташований Об'єкт:

2.5.1. в користування на умовах оренди (зі зміною її цільового призначення з 03.07. «Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» на 03.08. «Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування») - на період проектування та реконструкції Об'єкту, в місячний строк з моменту реєстрації права приватної власності на Об'єкт;

2.5.2. у власність шляхом викупу – після введення в експлуатацію завершеного будівництвом Об'єкту.

2.6. Надати в тримісячний строк з моменту реєстрації права користування відповідною земельною ділянкою на розгляд уповноваженого виконавчого органу містобудування та архітектури містобудівний розрахунок реконструкції Об'єкту (з номерною ємністю не меншою від існуючої на момент укладання договору купівлі - продажу – 156 номерів), розроблений у відповідності до державних будівельних норм, стандартів і правил та з врахуванням передпроектних концептуальних рішень (реалізація проекту «Вінницька миля» - комплексної реконструкції просп. Коцюбинського, площі Героїв Чорнобиля, площі Перемоги та площі Привокзальної).

2.7. Отримати дозвільні документи та розпочати будівельні роботи на Об'єкті в шестимісячний термін з моменту отримання містобудівних умов та обмежень – вихідних даних на проектування реконструкції Об'єкту.

2.8. Завершити реконструкцію та ввести в експлуатацію Об'єкт протягом двох років з моменту отримання дозвільних документів на виконання будівельних робіт.

2.9. Забезпечити на період здійснення проектування та реконструкції Об'єкту збереження існуючої на момент укладання договору купівлі - продажу кількості робочих місць, створених для обслуговування Об'єкту – 36 одиниць, та збільшення їх кількості до 72 одиниць протягом шести місяців функціонування реконструйованого Об'єкту. 

2.10. Укласти колективний договір з трудовим колективом та працевлаштувати осіб (за бажанням останніх), вивільнених попереднім користувачем Об'єкту.

2.11. Не допустити звільнення працівників приватизованого Об'єкту з ініціативи нового власника (Покупця) чи уповноваженої ним особи (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу Законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 і статті 41 Кодексу Законів про працю України) протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності на Об'єкт.

2.12. Забезпечити на період здійснення проектування та реконструкції Об'єкту виплату особам, що перебувають у трудових відносинах з новим власником (Покупцем) чи уповноваженою ним особою, заробітної плати на рівні, не нижчому від мінімальної, встановленої на відповідний рік відповідно до Закону України «Про державний бюджет України». 

2.13. Встановити після введення Об'єкту в експлуатацію рівень середньої заробітної плати для осіб, що перебуватимуть в трудових відносинах з Покупцем або уповноваженою ним особою, не нижче середньої заробітної плати по м. Вінниці за відповідний період.

3. Відповідальність, припинення договірних відносин та наслідки припинення. 

3.1.  За порушення умов договору купівлі - продажу винні особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

3.2. На вимогу однієї із сторін договір купівлі - продажу може бути розірвано, у тому числі за рішенням суду, в разі невиконання іншою стороною зобов'язань, передбачених договором купівлі - продажу, у визначені строки або визнано недійсним за рішенням суду.

3.3.  Виключними умовами для розірвання договору купівлі - продажу Об'єкта в порядку, передбаченому законодавством, є:

 • несплата коштів за Об'єкт протягом 60 днів з дня укладення договору купівлі - продажу відповідно до його умов;
 • невиконання умов продажу Об'єкта і зобов'язань Покупця, визначених договором купівлі - продажу, в установлені таким договором строки;
 • подання органу приватизації неправдивих відомостей;
 • сплата за Об'єкт коштів, отриманих з порушенням вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 • невиконання зобов'язання Покупця щодо недопущення скорочення чисельності працівників з ініціативи нового власника (Покупця) чи уповноваженої ним особи;
 • продаж або в інший спосіб відчуження Покупцем Об'єкта особам, визначеним частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», протягом виконання зобов'язань за договором купівлі - продажу.

3.4. У разі розірвання в судовому порядку договору купівлі - продажу у зв'язку з невиконанням Покупцем договірних зобов'язань або визнання його недійсними Об'єкт підлягає поверненню в комунальну власність в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. Додаткова інформація.

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об'єкти;

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

 • Одержувач: Департамент комунального майна Вінницької міської ради
 • Код ЄДРПОУ 41029597.
 • Рахунок №37184032098121.
 • Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015.
 • Призначення платежу: (обов'язково вказати за що та за який об'єкт надійшли кошти).
 • Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
 • Одержувач: Департамент комунального майна Вінницької міської ради
 • Код ЄДРПОУ 41029597.
 • Рахунок №37184032098121.
 • Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015.
 • Призначення платежу: (обов'язково вказати за що та за який об'єкт надійшли кошти).
 • Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

 Час і місце проведення огляду об'єкта: з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю в робочі дні за місцем його розташування.

Організатор аукціону: Департамент комунального майна Вінницької міської ради, місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Соборна, 36, к. 308, з 9.00 до 18.15, п'ятниця - з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 14.00, адреса веб-сайту: www.vmr.gov.ua, (0432) 50-50-16. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об'єкта - Филипович Ян Романович, тел. (0432) 59-52-85, адреса електронної пошти: [email protected]

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об'єкта: рішення Вінницької міської ради від 21.12.2018 №1494.

Унікальний код в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-12-27-000033-1.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об'єкта малої приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1% стартової ціни для кожного із способів продажу:

 • продаж на аукціоні з умовами - 337 923,22 грн.;
 • продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни - 168 961,61 грн.;
 • продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни - 168 961,61 грн., кількість кроків - не більше 5.

Єдине посилання на веб - сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб - сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів
Дата публікації новини: